Jedinečnost všech bytostí

My lidé jsme jedinečnámi bytostmi. Máme své specifické konstituce, potřeby, slabiny i silné stránky. Každý jiné! A úplně stejné je to i s bylinkami. Jistě i každá jednotlivá rostlina je specifická, ale na takové úrovni vnímání přírody je jen málokdo z nás … Všichni se ale můžeme zaměřit na charakteristiky – konstituci – jednotlivých rostlinných …

Jedinečnost všech bytostí Pokračovat ve čtení »